grassroots program

Rychlost

 

baba dvojic

baba dvojic

dva míče - určen honící a utíkající hráč, utíkající se snaží utéct chytači a kdykoliv předat míč jednomu ze stojících hráčů - následuje výměna rolí a uniká nový hráč. chytač se taktéž může kdykoliv s libovolným stojícím hráčem vyměnit
- možno omezit minimálně na 5 vteřin (počítá trenér)
- lze hrát s míčem v ruce, u starších dětí a s míčem u nohy
Barcelona štafeta

Barcelona štafeta

Cílem je poskládat rozlišováky/ terčíky, aby byly v jedné řadě stejné barvy.
Hráč smí na jeden pokus prohodit 2 rozlišováky/ terčíky
Modifikace:
4x4
S míčem/ bez
Místo terčíků s míči (potřeba 3 druhy)
co zůstane volné

co zůstane volné

Závody – hráči startují uvnitř čtverce a cílem je obsadit krajní pomůcky (vždy u jedné jen jeden hráč)
Trenér hlásí to, co musí zůstat volné
Lze s míčem i bez
coerver rychlost s přepnutím a zkončením

coerver rychlost s přepnutím a zkončením

Hráč 1 vybíhá, zakončuje a následně přepíná , obíhá branku a snaží se chytit protihráče, který vyráží z protějšího zástupu (honička dokola)
Hráč 2 vyráží buď po zakončení hráče 1 či na povel trenéra
člověče nezlob se

člověče nezlob se

cíl: oběhnout kolo a zařadit se do domečku
pravidla: hráč může běžet když a) hodí kostkou 6 b) splní úkol (švihadlo, nožičky, odrazovky atd.), po nasazení do hry musí hráč okamžitě vyběhnout (netaktizovat), pokud chytná hráče před sebou, ten vypadává a vrací se zpět na start
modofikace: s míčem i bez, dopnit o obratnost, překážky, slalom atd.
Holeňák rychlý nohy do 1x1

Holeňák rychlý nohy do 1x1

Současně vyráží první hráči ze zástupů, ten který bude na konci první, zaujímá obranné postavení, druhý bere míč – hráč s míčem vede míč vpřed s používáním klamání a fintování x obránce odcouvává v obranném postavení
Modifikace:
1x1 na 100% = cíl útočníka je vstřelit branku, cíl obránce získat míč a vstřelit gól do jedné ze zadních branek
kopírovací klamačky

kopírovací klamačky

Útočník má za úkol s využitím klamavých pohybů rozhodit obránce a 5x se dotknout tyčí s libovolný střídáním stranObránce se snaží zachytit pohyb útočníka a dotýkat se stejných tyčí = kopírovat
matika

matika

Závody
Kloboučky mají určené hodnoty (1,2,3)
Trenér hlásí číslo a podle toho hráči běží k určenýkloboučků (např. č.5 znamená kloboučky 3 a 2)
Nelze se 2x po sobě dotknout téhož kuželu
obracení kloboučků

obracení kloboučků

2 týmy – 1 tým rozdělen do dvou zástupů + 3-4 kloboučky uprostřed ve dvou barvách
Lze bez míče s koordinací nebo s míčem s coerveremPrůběh:
Úkolem každého týmu je otočit určenou řadu kloboučků (modrou x červenou) vzhůru nohama, tým, který to dokáže jako první vyhrává
Pravidla:
Otáčet se může jeden klobouček a hráč může buď útočit (obrátit vzhůru nohama klobouček soupeře) nebo bránit (narovnat zpět svůj klobouček)
obratnost+zakončení soutěž

obratnost+zakončení soutěž

Obratnost dle povelů trenéra
Vyjetí ke svým míčům a střelba s cílem schodit velký míč (nebo gól na branku)
Hra pokračuje dokud nebude míč schozen či nepadne gól tzn. hráči běží pro své míče a hra pokračuje (nekončí se prvním kopem)
orientace barvy

orientace barvy

Rychlost – reakce – orientace
Trenér křičí pořadí barev, vítězí hráč, který se dotkne kloboučků a vrátí se zpět
Musí/ nemusí zachovat pořadí barev
Musí/ nemusí startovat ze stejného místa (výběr odkud vyběhne – startovní čára nebo rovnou ve hřišti)
Bez míče/ s míčem
PH na přenášení hry

PH na přenášení hry

Vyráží hráči proti sobě – 1 vede míč – u kuželu provádí klamavé pohyby a vyráží k jednomu z postranních kuželů kde pro vádí změnu směru a přihrává zpět do zástupu – 2. hráč reaguje na soupeře a běží ke stejnému kuželu – možno doplnit o kotoul či obratnost
Modifikace: 2. Hráč je s míčem = rychlost s míčem
piškvorky

piškvorky

dvě družstva, 4 rozlišováky v každém týmu, cíl - sestavit piškvorky
- lze doplnit o rychlý nohy, obratnost, s míčem i bez
plácaná-reakce

plácaná-reakce

Dvojice:
Hráč A určuje x hráč B reaguje..Hráč A nastavuje levou či pravou ruku nebo nohu
Hráč B musí plácnout opačnou
Tzn.:
A pravá noha = B levá noha
A levá noha = B pravá noha
A levá ruka = B pravá ruka
A pravá ruka = B levá ruka
přeběhy - honička

přeběhy - honička

08890


honička týmů dokola - cíl je chytit hráče před sebou, s míčem
přebíhaná

přebíhaná

chytači se ve středním území snaží předat babu, ostatní se snaží přeběhnout střední zónu, počítají si počet přeběhů
- s míčem (doplněno o způsob provedení územím nebo kličky a v koncových zónách o úkol před každým přeběhem = nožičky, přihrávky o zeď atd.)
- bez míče (doplněno o obratnostní prvky při probíhání středního území - otočka, kotoul, po čtyřech. atd.)
- zakončené střelbou po přejetí = 2 branky
přebíhání - čtverce

přebíhání - čtverce

a) hráči provádějí určený pohybový úkol ve čtverci, na povel přeběh určeným způsobem do protějšího (nebo jinak určeného) čtverce0-76200

b) totéž s míčem - ve čtverci úkol + přeběh určeným způsobem
převzetí s kontrolou+rychlý nohy

převzetí s kontrolou+rychlý nohy

Středový hráč v bočním postavení si kontroluje hráče za sebou, který mu ukazuje směr
Převzetí do otevřeného postavení s přihrávkou a běh na určenou stranu
Hráč, který přihrává, běží na střed atd.
reakce

reakce

Hráči stojí ve dvojici proti sobě, mezi nimi míč
Trenér volá různé částu těla (kolena, uši, kotníky, ramena atd.) a úkolem hráčů je se těchto částí těla co nejrychleji dotýkat – na smluvený signál (heslo, písknutí atd.) se hráči snaží kopnout do míče dříve než soupeř (nebo dát druhému hráči housle) – soutěžně
reakce+chytání

reakce+chytání

Střední hráč pracuje
Ten ke kterému je středový hráč zády vyhazuje míč a dává povel – středový chytá a v ten moment nahazuje druhý krajní hráč a středový pět chytá
Modifikace
středový hráč vrací hlavou, nohou
přihrávky po zemi nohou
rychlost - souboj - zakončení

rychlost - souboj - zakončení

Souboj do zakončení po rychlosti
rychlost + 1x1

rychlost + 1x1

útočník vybíhá vpřed pro míč a útočí do jedné z branek a po projetí zakončuje (2 body)
obránce probíhá jednou z branek a brání – zakončuje do branky kde je míč
rychlost + přihrávka

rychlost + přihrávka

-47625123190

cíl - 4 přihrávky s krajními hráči
střední hráč naráží a přebíhá (rychlý nohy), krajní hráči mají míč, přihrávají - obíhají jeden z kuželů - přebírají míč do pohybu a vrací se zpět do branky, který tým udělá první 4 přihrávky a hráči budou na svých místech vyhrává

modifikace- soutěž čtveřic = dva hráči na stranách + dva zárove%n proti sobě přebíhají
rychlost + střelba pod tlakem

rychlost + střelba pod tlakem

-8572546990
obránce vybíhá s míčem - zašlapáva míč mezi kužely a obíhá libovolnou metu
útočník vyráží po zašlápnutí obránce - přebírá míč a zakončuje

- pokud chceme zakončení = tyče dál od sebe (těžší pro obránce)
- pokud chceme 1x1 = tyče blíž u sebe
rychlost + vedení + ZS + klamání

rychlost + vedení + ZS + klamání

Vyráží hráči proti sobě – 1 vede míč – u kuželu provádí klamavé pohyby a vyráží k jednomu z postranních kuželů kde pro vádí změnu směru a přihrává zpět do zástupu – 2. hráč reaguje na soupeře a běží ke stejnému kuželu – možno doplnit o kotoul či obratnost
Modifikace: 2. Hráč je s míčem = rychlost s míčem
rychlost + vedení

rychlost + vedení

cíl: přeběhnout do protějšího území jako první tým, bez míče x s míčem, různé pohybové úkoly a obměny066675
rychlost + zakončení pod tlakem

rychlost + zakončení pod tlakem

a) útočník si přihrává s trenérem a kdykoliv se mu zachce tak se rozeběhne kolem jedné z tyčí - trenér mu přihrává zpět - obránce obíhá druhou tyč a snaží se získat míč a dát gól do minibranek0-114300

b) totožná situace, jen po vystartování útočníka přihrává trenér obránci - obránce přihrává útočníkovy a vyráží za ním (již nemusí obíhet tyč, ale trenéra)
rychlost a obratnost - dvojice

rychlost a obratnost - dvojice

dvojice (1x2) - jeden z hráčů vymýšlí a provádí obratností cvičení, druhý jej kopíruje, na povel trenéra (1x2) určený hráč honí respektive utíká do druhého území, soutěž na body0-161925

modifikace - s míčem
rychlost coerver - čtverce

rychlost coerver - čtverce

Hráč vyráží s míčem – zašlapává ve čtverci a obíhá kužel s cílem dohonit soupeře, který přebírá míč a vede jej do dalšího čtverce
Soutěž týmů x jednotlivců
Modifikace:
Místo obíhání obratnostní cvik
Uprostřed vedení prostrčení branečkou, slalom atd.
rychlost s i bez - 1.dotek - střelba

rychlost s i bez - 1.dotek - střelba

Hráč 1 vybíhá s míčem a za ním hráč bez míče (lze zařadit obratnost – např. útočník vybíhá když obránce udělá cvik atd.) – mezi kužely hráč zašlapává míč a stává se obráncem – druhý hráč přebírá míč do pohybu a střílí
rychlost s míčem +1x1

rychlost s míčem +1x1

-47625113665
na povel trenéra vyráží hráči s míčem každý na jinou stranu - kdo dá dřív branku má bod
modifikace: po střelbě přepnutí - trenér hází míč a 1x1 o 2. bod
modifikace s PH:
Uvnitř hřiště se hraje PH 4x4 = ztížení podmínek, zapojení kognitivních procesů
rychlost s míčem +změny směru

rychlost s míčem +změny směru

0-105410

první hráč vyráží s míčem, mezi tyčemi se obrací a běží zpět - v ten moment (kdy se soupeř otáčí mezi tyčemi) vyráží soupeř a snaží se jej předstihnout atd.

modifikace: hrači jsou naproti sobě
rychlost s míčem i bez - závod

rychlost s míčem i bez - závod

útočník x obránce, útočník provádí různé formy přešlapů a naznačovaček přes míč a cílem je projet s míčem jednou z branek. obránce se snaží dotknout útočníka. soutěžní formou. Před postavením hráčů do výchozích pozic lze přidat např kotoul, otočku atd.0-266700
rychlost s míčem i bez + 1x1

rychlost s míčem i bez + 1x1

0-1905


obránce vyráží libovolným směrem - obíhá branku a po dotyku druhé branky se snaží získat míč a zakončit do druhé branky - útočník vyráží za obránce a snaží se dát gól

omezení střelby? může x nemusí (např. za polovinou hřiště)
rychlost s míčem i bez soutěž

rychlost s míčem i bez soutěž

hráč 1 se snaží s míčem oběhnout branku a projet jednou z branek z tyčí, v ten moment přihrává hráči 3, který je již připraven atd. úkolem obránce je chytit útočníka, soutěžně na body0-209550
rychlost, klamání, boční postavení

rychlost, klamání, boční postavení

Útočník probíhá jednou ze svých branek a snaží se proběhnout libovolnou z branek soupeře
Obránce co nejrychleji vybíhá k soupeři a snaží se zaujmout vhodné postavení pro následné bránění – cílem je povalit útočníka na zem
Jedná se o nácvik bočního postavení tzn. klíčové je správně zaujmout výchozí polohu – záměrně otevřít jednu stranu (navést na ni útočníka) a připravit si pozici na kontakt
rychlost+1x1

rychlost+1x1

027940


vyráží určený hráč z dvojice - obránce musí oběhnout vzdálenější kužel a snaží se po zisku míče zakončit - útočník musí obejít bližší kužel - a zakončit ve vymezeném území za kužely
sestřelování míče

sestřelování míče

Hráči obíhají čtverec – vrací sew na své místo a sestřelují prostřední kužel
S míčem i bez
S míčem lze slalom, změny směru atd.
Poznámka: v levém obrázku chybí nakreslené míče u kuželů
skopávačky - reakční rychlost

skopávačky - reakční rychlost

Rychlý nohy, nácvik odebírání míče (ideálně navázat cv 1x1 z pohledu defenzivy)
Čtveřice – 2 odpočívají, 2 soutěží
Trenér hlásí barvy kuželů, bod pro hráče který skopne první příslušný míč
Na povel „hop“ obíhají hráči zadní kužel
Hraje se do 3 bodů
Za skopnutí špatného = bod pro soupeře
soutěž přihrávka - střela

soutěž přihrávka - střela

Dvojice s míčem – cíl přihrávka o odrazovou stěnu – gól do branky a plácnutí s trenérem
Hráči si vzájemně nemohou x mohou bránit
specificky se zakončením

specificky se zakončením

Trenér přihrává míč
Úkolem je dát gól (z první x jakkoliv)
Soutěž týmů
střižba

střižba

027940

hráči začínají cvikem a běží do středu - střižba - vítěz bere rukou jeden z míčů a snaží se jej donést do jedné z koncových zón - obránce se snaží dotknout hráče s míčem (nebo povalit na zem)

modifikace - nohama
šlapačky - reakce

šlapačky - reakce

Dvojice proti sobě, trenér určí barvu či předmět a vyhrává hráč, který se jako první dotkne určeného
Způsoby:
Základní poloha stoj - dotek nohou
Základní poloha na čtyřech (vzpor ležmo) – dotek rukouModifikace:
Pojmenovat předměty jako týmy, fotbalisty nebo čísla
Zdvojit předměty, aby si hráči mohli vybrat
štafetová baba

štafetová baba

2 týmy chytačů jsou ve svých územích a po jednom vybíhají - po dotyku jakéhokoliv hráče uprostřed se vracejí do domečku a předávají štafetu spoluhráči - u kterého týmu se jako první vystřídají všichni členové družstva vyhrává- s míčem i bez
- s překážkami
- s obratností
Modifikace: 2 týmy (2 hřiště) – polovina hráčů ne jedné polovině jsou chytači, druhá polovina na druhé straně utíká => soutěžně kdo dřív chytí soupeře
tleskací člunkáč

tleskací člunkáč

Štafeta – hráč si plácne s hráčem naproti běží zpět, plácne si podruhé s prvním hráčem v zástupu, běží opět zpět a po dalším plácnutím s krajním hráčem jde na jeho místo a vybíhá krajní = výměna míst vždy po třech plácnutích
Modifikace:
.. změny směru na stejný princip (bez plácnutí)
týmová obíhačka

týmová obíhačka

Soutěž týmů
1 přihrává v branečce do běhu 2 (ten vyráží v momentě přihrávky) a snaží se být v brance rychleji než jej dožene hráč 1 – následně 2 přihrává 3 a stává se honičem atd.
Možno přihrávky rukou x nohou
vedení - zakončení

vedení - zakončení

Hráči proti sobě vyráží s míčem – provádí kličku a zakončují do libovolné branky – pak přepínají a vyráží pro jeden s míčů na stranách a cílem je co nejdřív dovézt míč zpět do domečku
Modifikace:
Hráčí střílí do pravé branky pravou nohou a do levé levou
Hráč nesmí atakovat soupeře s míčem a musí si běžet pro ten který zbyl x nebo naopak varianta s možným soubojem o stejný míč
vedení+ rychlost

vedení+ rychlost

0104140

hráči stojí proti sobě, hráč s míčem přihrává na jeden či druhý kužel - dělá cvik a snaží se dotknout protihráče, ten se naopak snaží dovést míč zpět ke středovému kuželu

obměny - startovní pozice pro obránce, oběhnutí středového kuželu obráncem po první přihrávce atd.
vyražení s míčem - předpřípravky+ml.p.

vyražení s míčem - předpřípravky+ml.p.

vnímání změny rychlosti - hráči si kvrdlají míč a kdy chtějí tak vyrazí s míčem co nejrychleji několik metrů atd. - vhodné pro nácvik zrychlení po kličce0-95250

- kritická místa - ťuknutí spojené s odrazem stojné nohy a zrychlení
vyražení s míčem PC

vyražení s míčem PC

cíl - zrychlení s míčem + zastavení u mety (střídat barvy), dle možností zastavení provádět po určené změne směru0-95250
zrychlení s míčem

zrychlení s míčem

dvojice si přihrává, kdykoliv se hráči A zachce tak přebírá míč do pohybu se zrychlením (ťuknutím) - pak se otáčí a na vydýchání si přihrává s hráčem B, který se k němu s každou další přihrávkou postupně přibližuje - když jsou u sebe opět blízko tak kdykoliv vyráží hráč B atd.0-114300
žraloci

žraloci

cíl? co nejvíckrát přeběhnout z ostrova na ostrov a uniknout žralokovi, koho žralok chytí = výměna rolí
a) bez míče: po vyběhnutí ostrova obratnostní cvik, jinak nesmí na ostrov
b) s míčem: po vyběhnutí z ostrova určená klička